Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

BLOG BURMISTRZA

Głogów Burmistrz Blog

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1455 odpowiedzi w tym temacie

#1401 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 12 maj 2019 - 18:19:09

NIEDZIELA, 10 LUTEGO 2019
Większy Głogów
30 stycznia br. Rada Miasta Głogowa Młp. podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany granic administracyjnych miasta oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W uchwale zaproponowano włączenie do Głogowa Młp. pięciu sołectw: Zabajki, Woli Cichej, Lipia, Rogoźnicy, Rudnej Małej. Określono również, iż konsultacje przeprowadzone zostaną z mieszkańcami podczas najbliższych zebrań wiejskich i zebrań mieszkańców głogowskich osiedli. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach będą wszyscy mieszkańcy ww. sołectw, który zechcą przyjść na zebranie i oddać swój głos.
Dlaczego powieszenie Głogowa Młp.? Po pierwsze: sołectwa na południe od Głogowa Młp. to tereny mocno zurbanizowane, a ich charakter jest typowo miejski. Tutaj znajdują się osiedla mieszkaniowe i strefy ekonomiczne. Największe spośród pięciu planowanych do włączenia sołectw – Rudna Mała po ostatnim procesie scaleniowym na stałe utraciło swój rolny charakter i niebawem zostanie całkowicie zagospodarowane pod kątem mieszkaniowym. Podoba sytuacja występuje w Zabajce, gdzie bardzo dynamiczne rozwijają się osiedla mieszkaniowe. Strefa ekonomiczne w Rogoźnicy już dawno przesądziła o przemysłowym charakterze tej części gminy. Ponadto autostrada oraz kolejne ciągi komunikacyjne, takie jak rozbudowana droga wojewódzka w kierunku węzła zachodniego w Mrowli oraz kolej aglomeracyjna i połączenie kolejowe z lotniskiem, już niebawem sprawi, iż ostatnie rolne tereny zostaną zagospodarowane w sposób typowo miejski.
Po drugie: naturalną konsekwencją procesu urbanizacji danego obszaru jest jego połączenie z miastem. Takie działania w poprzednich latach prowadzone były m.in. w Przemyślu i Sędziszowie Młp. teraz przyszedł czas na naszą gminę. Nie bez znaczenia są również zakusy Rzeszowa, który nieustannie chce się poszerzać i zabierać swoim sąsiadom kolejne sołectwa bez rekompensat i liczenia się z konsekwencjami swoich działań dla sąsiednich gmin. Zapewne powiększenie Głogowa Młp. skutecznie zablokuje ekspansję Rzeszowa i zmusi jego władze do podjęcia poważnych rozmów na temat wspólnego rozwiązywania problemów mieszkańców.
Oczywiście ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rada ministrów na swoim lipcowym posiedzeniu.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Paweł Baj o 19:28
Udostępnij
......
Ostatni wpis 10 lutego.. Blog aktualny że hej.

a bud glogowskich  nie przylaczy do glogowa wiekszosc urzednikow pracujacych w gminie mieszka tam lb pochodzi#1402 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 12 maj 2019 - 18:42:29

a bud glogowskich  nie przylaczy do glogowa wiekszosc urzednikow pracujacych w gminie mieszka tam lb pochodzi

Proszę napisać gdzie pracują ludzie  z Bud lub pochodzący oprócz

 Najjaśniejszy, 2 kierowników w ekogłog, menadżer sportu osir,  2 panie w ratuszu, kierowniczka mops  ?#1403 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 08:01:44

Proszę napisać gdzie pracują ludzie  z Bud lub pochodzący oprócz

 Najjaśniejszy, 2 kierowników w ekogłog, menadżer sportu osir,  2 panie w ratuszu, kierowniczka mops  ?

sekretarz gminy, komendant strazy gminej pani kadrowa ,orza wielu szeregowych pracownikow np kuzyn menadzera basenu pracuje na basenie #1404 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 08:28:38

Pozwoliłem sobie skomentować „komunikat” burmistrza z tematu „Oświadczenia Gminy Głogów Młp”
Ja na czerwono
Wyjaśnienie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. w sprawie działki nr 4112 w Budach Głogowskich

 • Działka nr 4112 w Budach Głogowskich została wydzierżawiona zgodnie z umową z dnia 04.09.2012 r. na okres od 04.09.2012 r. do 03.09.2015 r. na 8 ha I etap. Umowa uległa rozwiązaniu 03.09.2015 r.

Gdzie przetarg? Gdzie uchwała? Na jakich zasadach dzierżawa, skoro wszyscy wiemy że został wycięty las i gościu otworzył komercyjną kopalnię piachu a na taką działalność powinna być wydana koncesja.

Są setki świadków!

 • Kolejna umowa II etap - przedwstępna na dzierżawę ww. nieruchomości została zawarta w dniu 08.01.2013 r. Umowa wygasła 07.01.2015 r. Była to umowa tylko do legitymowania się przed Urzędem Górniczym i innymi instytucjami do uzyskania koncesji, a nie na wydobywanie kruszywa.

Od kiedy gmina wydaje umowy podczas trwania poprzedniej umowy…. Umowa miała być podkładką pod uzyskanie koncesji? Przepraszam, to Urząd Gminy czy giełda na Załężu gdzie wytwarza się dokumenty na potrzeby…….

 • Zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Nr 150/2012 r. z dnia 17.12.2012 r w sprawie wykazu nieruchomości 4112 o pow. 16 ha przeznaczonych do dzierżawy. W.w Zarządzenie zostało przesłane do sołtysa celem podania go do publicznej wiadomości, przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń. W dniu 23.02.2017 r. podjęte zostały 2 uchwały Rady Miejskiej o zgodzie na dzierżawę działek nr 4112 na okres 3 lat dla 8 ha i 39 miesięcy dla 16 ha. Do dnia dzisiejszego uchwały nie zostały zrealizowane, żadna umowa z żadnym z przedsiębiorców nie została podpisana.

No….. tu już bardziej skomplikowane…… 4 września 2012 wydzierżawia Baj ziemię bez przetargu, a miesiąc później 17 grudnia 2012 wydaje zarządzenie o wykazie nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy, w tym działka 4112 o pow. 16 ha, po czym sołtys podaje do publicznej wiadomości…….. czyli wszystko po podpisaniu umowy….

Panie Baj, najpierw Pan idzie do komunii a później do spowiedzi, czy powinno być odwrotnie, Wybaczcie ale tego nie da się skomentować….


Teraz luka….. z tego co napisane po dniu 03 września 2015 roku nie wiemy czy jest kontynuacja dzierżawy….Jest? Na jaki okres? Nic nam nie wiadomo….. a piasek sobie wjeżdża cały czas na wywrotkach…..


Teraz uchwały….WKOŃCU!


Uchwała XXXVII/339/2017:

Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą xxxxxx przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: xxxxxxxxxxxxxxxxx umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Budach Głogowskich, stanowiącej część działki oznaczonej nr 4112 o pow. 8 ha, będącej własnością Gminy Głogów Małopolski, na okres trzech lat z przeznaczeniem na eksploatację kruszywa naturalnego.


Uchwała XXXVII/340/2017:

Wyraża się zgodę na zawarcie z dzierżawcą xxxxxxxxxxxx, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Budach Głogowskich, stanowiącej część działki oznaczonej nr 4112 o pow. 16 ha, będącej własnością Gminy Głogów Małopolski, na okres 39 miesięcy z przeznaczeniem na eksploatację kruszywa naturalnego. § 2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy określonej w §1 uchwały


w końcu coś mnie więcej zgodnie z prawem, musimy przyznać, Brawo panie Baj, po 7 latach mamy uchwały i będzie można dzierżawić zupełnie legalnie.

Jeszcze jest jedno małe ale, dlaczego RADNI POSTANOWILI BEZ PRZETARGU ZOGODZIĆ SIĘ NA DZIERŻAWĘ???? ROZLICZMY ICH PRZY WYBORACH!


A TERAZ NAJLEPSZE: żadna umowa z żadnym z przedsiębiorców nie została podpisana.

Pytanie do gospodarza stulecie Baja, jeśli nie ma umowy to co do dziś robi tam ten przedsiębiorca, cały czas jest wywożony piasek, do tego są zwożone odpady z najprawdopodobniej z oczyszczalni i zakopywane nawet blisko ujęcia wody co pijemy, służby sanitarne nie zostały wpuszczone bo to teren prywatny…. PANIE BAJ? POTRAFI PAN WYTŁUMACZYĆ CO SIĘ DZIEJE OBECNIE NA TYCH DZIAŁKACH, JEST NASZA GMINNA ZIEMIA SZABROWANA, CZY PAN PODJOŁ JAKIEŚ KROKI PRAWNE??

 • Decyzji na wydobycie kruszywa naturalnego (koncesji) z działki nr 4112 w Budach Głogowskich zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze udziela Marszałek Województwa Podkarpackiego, natomiast nadzór i kontrolę nad ruchem zakładu górniczego sprawuje organ nadzoru górniczego, w tym przypadku OUG w Krośnie (art. 168 ustawy „pgig”). Koncesja została udzielona do dnia 08.01.2016 r. i z tym dniem utraciła ważność. Od tego czasu nie została wydana żadna koncesja na wydobycie kruszywa z ww. działki.

Działka 4112 jest działką przeznaczona na wydobywanie i sprzedaż piasku i dzierżawa powinna być tylko firmie która takie zezwolenia posiada (Część działki nr 4112 przeznaczona do
dzierżawy dla osób fizycznych i prawnych, którzy posiadają stosowne dokumenty do eksploatacji kruszywa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
górnicze /Dz.U.z 2011r Nr 163 poz.981 ze zmianami
Pytanie, dlaczego jako gospodarz urzędy państwowego nie zastosował się Pan do ustawy i w okresach jak ta firma XXXX nie miała koncesji dzierżawił jej grunty łamiąc przepisy ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U.z 2011r Nr 163 poz.981 ze zmianami </p>
Uprzejmie informujemy, że jeżeli nadal będą rozpowszechniane nieprawdziwe informacje nt. ww. działki sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
No…….. to rozkłada na łopatki, ja król, mnie nie wolno pytań zadawać…. Jak będą pytania to ide do sądu……..
Pana arogancja kroczy przed upadkiem. Czekam na pozew, wiele wyjaśnimy mieszkańcom jak jest gmina zarządzana!
(-) Urząd Miejski w Głogowie Młp.
Panie Baj, wiele brakuje w Pana „komunikacie” Np. pytania jakie przewijają się przez forum, czyli ze tylko gmina ma płacone 1,5 zł za kubik z czego pozostaje niecałe 1 zł bo reszta idzie gdzieś wyżej, taka opłata jest świadectwem rażącej niegospodarności urzędy jaki Pan sprawuje…. Czy ten dzierżawca płacił tylko 1,5 zł i to był jedyn przychód gminy z dzierżawy, czy była również kwota jakaś stała miesięczna???
BRAK JEST RÓWNIEŻ INFORMACJI O KILKUDZIESIĘCIU HEKTARACH A MIANOWICIE DZIAŁCE 2333 DZIERŻAWIONEJ PRZEZ TEGO SAMEGO PANA XXXXXXX. PROSIMY O KOMUNIKAT OD2010 ROKU CO SIĘ DZIAŁO Z TĄ DZIAŁKĄ, UCHWAŁY, PRZETAGI, KWOTA ZA DZIERŻAWE ITD. ITD….
Będziemy wdzięczni przy urnach jak zobaczymy całą dokumentację! Jak na razie jest jedno wielkie tabu i znamiona przestępstwa! </p> </p></p>

Ktoś wie czy CBA zbadało sprawe?

#1405 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 09:04:40

To sekretarz też budniok ?????????????? To by wyjaśniało wiele sytuacji. Kadrowa R. tez Bud ? To jak 3 osobowa komisja rekrutacyjna złożona w większości z ludzi z Bud miła nie zatrudnić ludzi z Bud ?  Miała zatrudnić z  Mrowl  czy Raniżowa ? #1406 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 20:08:24

JESY ZATRUDNIONYCH WIELU PRACOWNIKOW SZEREGOWYCH Z BUD  KTORZY DONOSZA  NA  INNYCH  PRACOWNIKOW KTORZY  SA  NIEZADIWOLENI Z  RZADOW BURMISTRZA BAJA  #1407 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 07:32:56

To sekretarz też budniok ?????????????? To by wyjaśniało wiele sytuacji. Kadrowa R. tez Bud ? To jak 3 osobowa komisja rekrutacyjna złożona w większości z ludzi z Bud miła nie zatrudnić ludzi z Bud ?  Miała zatrudnić z  Mrowl  czy Raniżowa ? 

 

To sekretarz też budniok ?????????????? To by wyjaśniało wiele sytuacji. Kadrowa R. tez Bud ? To jak 3 osobowa komisja rekrutacyjna złożona w większości z ludzi z Bud miła nie zatrudnić ludzi z Bud ?  Miała zatrudnić z  Mrowl  czy Raniżowa ? 

kolego jest wiecej takich osob  po dawnym burmistrzu  nie ma  zadnego  czlowieka na kierowniczym stanowisku nawet sekretarki  wymienil   ztworzyl swoisty parasol ochrony  ze swoich ludzi#1408 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 07:33:14

To sekretarz też budniok ?????????????? To by wyjaśniało wiele sytuacji. Kadrowa R. tez Bud ? To jak 3 osobowa komisja rekrutacyjna złożona w większości z ludzi z Bud miła nie zatrudnić ludzi z Bud ?  Miała zatrudnić z  Mrowl  czy Raniżowa ? 

 

To sekretarz też budniok ?????????????? To by wyjaśniało wiele sytuacji. Kadrowa R. tez Bud ? To jak 3 osobowa komisja rekrutacyjna złożona w większości z ludzi z Bud miła nie zatrudnić ludzi z Bud ?  Miała zatrudnić z  Mrowl  czy Raniżowa ? 

kolego jest wiecej takich osob  po dawnym burmistrzu  nie ma  zadnego  czlowieka na kierowniczym stanowisku nawet sekretarki  wymienil   ztworzyl swoisty parasol ochrony  ze swoich ludzi#1409 ~GOŚĆ~

~GOŚĆ~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 07:38:28

kolego jest wiecej takich osob  po dawnym burmistrzu  nie ma  zadnego  czlowieka na kierowniczym stanowisku nawet sekretarki  wymienil   ztworzyl swoisty parasol ochrony  ze swoich ludzi

Pragę szanowną redakcje rzeszowkiej opozycji medialnej POINFORMOWAĆ, że  wyraz "ztworzyl" piszę się ku.... wa.....STWORZYŁ....DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.#1410 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 09:40:27

kolego jest wiecej takich osob po dawnym burmistrzu nie ma zadnego czlowieka na kierowniczym stanowisku nawet sekretarki wymienil ztworzyl swoisty parasol ochrony ze swoich ludzi

Ostatni przypadek to radna głogowska zatrudniona na Budach w domu opieki.....
Myślę ze radni bezwarunkowo nie powinni pracować tam gdzie zarządza gmina....

#1411 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 12:23:21

Pragę szanowną redakcje rzeszowkiej opozycji medialnej POINFORMOWAĆ, że  wyraz "ztworzyl" piszę się ku.... wa.....STWORZYŁ....DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

A ty jesteś polonistą ale niekulturalnym.#1412 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 12:25:18

Ostatni przypadek to radna głogowska zatrudniona na Budach w domu opieki.....
Myślę ze radni bezwarunkowo nie powinni pracować tam gdzie zarządza gmina....

Bardzo miła pani. I bardzo ładnie wygląda w stroju ludowym. Ta posada jej się po prostu należała.#1413 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 13:21:05

Ostatni przypadek to radna głogowska zatrudniona na Budach w domu opieki.....
Myślę ze radni bezwarunkowo nie powinni pracować tam gdzie zarządza gmina....

 

A czy żony, córki, synowe, synowie, wnuczki, kuzyni, koledzy i znajomi kolegów powinni ?#1414 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 14:00:42

PAN BURMISTRZ BAJ OTACZAJAC SIE KREWNY<I ZNAJOMYMI STWORZYL W GMINIE PEWIEN SYNDYKAT  TYLKO DLA WYBRANCOW NIE PATRZAC NA KOMPETENCJE#1415 ~Gosc~

~Gosc~
 • Goście

Napisano 14 maj 2019 - 17:24:14

A czy żony, córki, synowe, synowie, wnuczki, kuzyni, koledzy i znajomi kolegów powinni ?

No jak nie jak tak???? Przeca to oczywista oczywistość w głogówku.Widział kto kiedy grabie,które by od siebie grabiły???

#1416 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 15 maj 2019 - 19:08:37

bylam na plywalni w glogowie  z dachu cieknie woda wprost do basenu  i  glowy plywajacych  czy kierownictwo  obiektu  ani pracownicy  nie widza w tym  problemu   bo  ta  woda  jest  brudna i  xanieczyszcza  basen#1417 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 maj 2019 - 14:13:25

A czy żony, córki, synowe, synowie, wnuczki, kuzyni, koledzy i znajomi kolegów powinni ?

ostatnio zatrudniono w przedszkolu gminnym partnerke kierownika basenu w glogowie#1418 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 maj 2019 - 14:13:41

A czy żony, córki, synowe, synowie, wnuczki, kuzyni, koledzy i znajomi kolegów powinni ?

ostatnio zatrudniono w przedszkolu gminnym partnerke kierownika basenu w glogowie#1419 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 maj 2019 - 17:23:10

ostatnio zatrudniono w przedszkolu gminnym partnerke kierownika basenu w glogowie

A co? To sie im poprostu naleźy!

#1420 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 maj 2019 - 18:16:30

A co? To sie im poprostu naleźy!

NO JASNE TO JUZ BIZNES KOLEZENSKO +RODZINNY ZA PODATNIKOW PIENIADZE  A NA WLADZE   NIKT NIC NIE PORADZE

Zaloguj się, by dodać komentarz na ForumRównież z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Głogów, Burmistrz, Blog

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych