Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Zdjęcie

Okulista w Dębicy


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
45 odpowiedzi w tym temacie

#41 ~Gregor~

~Gregor~
 • Goście

Napisano 30 marzec 2014 - 14:10:35

Ponieważ jest Pan bardzo pewny swoich racji, pozwoliłem sobie pogrzebać o Pańskim zawodzie i znalazłem prawdziwą perełkę, dzięki której mam jeszcze więcej pytań i wątpliwości :)

 

Zadam jednak na razie tylko trzy pytania (dwa dotyczą tego samego), ktore znajdują się na samym końcu mojego posta.

 

Laskawie reszty nie skomentuję. Póki co ;)

 

Pozwolę sobie pogrubić co ciekawsze fragmenty. Polecam jednak przeczytać całość!

 

 

 

""""""""""""""""""""

Interpelacja w sprawie uprawnień optometrystów

9 stycznia 2013 r.
 

Szanowny Panie Ministrze!

Wady wzroku dotyczą znacznej części populacji. Badania wskazują na dużą skalę problemu nieskorygowanych wad wzroku wśród dzieci, gdzie odsetek wad wynosi około 30%. Najczęstsze wady wzroku występujące u dzieci w wieku szkolnym to: krótkowzroczność, dalekowzroczność, zez, astygmatyzm czy niedowidzenie. Ponadto wydłuża się średnia długość życia, opieka nad wzrokiem osób starszych stanowi poważne wyzwanie.

 

Jak wskazuje Towarzystwo Ochrony Wzroku na poprawę tych statystyk mogliby wpłynąć optometryści. Zgodnie ze standardami europejskimi, jak informuje TOW, optometrysta jest specjalistą pierwszego kontaktu, dobiera odpowiednią korekcję dla pacjenta i jednocześnie diagnozuje choroby oczu, w zakresie ich leczenia współpracując z okulistą.

 

Towarzystwo Ochrony Wzroku postuluje o umożliwienie optometrystom stosowania dla swoich pacjentów leków diagnostycznych, co jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia badania (rozszerzenie źrenic – diagnoza dna oka, porażenie akomodacji – przy badaniu refrakcji u młodszych pacjentów, znieczulenie przy badaniu ciśnienia wewnątrz gaikowego, itp.). Ponadto proponują umożliwienie optometrystom wystawiania recept na okulary i pomoce optyczne refundowane przez NFZ oraz zapisywania pacjentom leków terapeutycznych.

 

W związku z powyższym pragniemy zwrócić się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko resortu zdrowia w sprawie rozszerzenia uprawnień optometrystów w zakresie diagnostyki i leczenia wad wzroku?
2. Czy resort planuje umożliwić optometrystom wystawianie recept na leki diagnostyczne, okulary czy pomoce optyczne?

 

 

 

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Igora Radziewicza- Winnickiego

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Macieja Orzechowskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie uprawnień optometrystów, która została przekazana przy piśmie Wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, znak: SPS-023-13622/13, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.

 

Osoby wykonujące zawód optometrysty uczestniczą obecnie w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi. Załącznik ten określa warunki realizacji świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia.

 

Zgodnie z punktem 5 wskazanego załącznika, w przypadku świadczeń z zakresu zaopatrzenie w środki pomocnicze stanowiące optykę okularową, czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w środek pomocniczy wskazany w zleceniu, w tym w szczególności dokonywanie niezbędnych pomiarów, wykonanie okularów i pomocy optycznych w oparciu o receptę na okulary wystawioną przez lekarza okulistę, realizowane jest w każdym miejscu obsługi świadczeniodawców przy stałej obecności:
1. optyka okularowego lub
2. optometrysty
- z co najmniej rocznym stażem pracy w zawodzie.

 

Omawiany załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ stanowi także, że optometrysta to osoba, która ukończyła:
1. studia wyższe na kierunku lub specjalności optometria obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskała tytułu magistra lub magistra inżyniera,
2. studia wyższe oraz studia podyplomowe z optometrii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii.

 

Jednocześnie informuję, że zawód optometrysty nie posiada regulacji ustawowych określających uprawnienia zawodowe. Osoby wykonujące nie uregulowane zawody, w tym osoby wykonujące zawód optometrysty, wykonują je zgodnie z umiejętnościami zawodowymi uzyskanymi w toku kształcenia.

 

W odniesieniu do zapytania (dotyczącego wystawiania recept, informuję iż zgodnie z przepisami wynikającymi z § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r., póz. 260), osobą wystawiającą receptę jest: lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, którzy są uprawnieni do wystawiania recept na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 Nr 277, póz. 1634 z późn. zm.) oraz przepisów o zawodzie felczera. Ponadto zgodnie z § 3 ust. l pkt l rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, receptę, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, podlega refundacji, może wypisać wyłącznie osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, póz. 696 z późn. zm.).

 

Czyli jedynymi podmiotami uprawnionymi do wystawiania recept refundowanych są:
a) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027, z późn. zm.),
lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,
c) lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

 

W kwestii wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym soczewki okularowe korekcyjne i pomoce optyczne dla niedowidzących, na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, (Dz. U. Nr 139, póz. 1141 ze zm.) warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § l i 2, jest przedstawienie przez świadczeniobiorcę zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wraz z potwierdzeniem prawa do tych świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, póz. 21 z późn. zm.) wyłącznie lekarze, lekarze stomatolodzy lub inne osoby wykonujące zawód medyczny mogą bezpośrednio stosować u pacjentów produkty lecznicze oraz produkty lecznicze wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych, których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju udzielanego świadczenia zdrowotnego oznacza to, że optometryści nie mogą stosować leków diagnostycznych.

 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu optometrysty uzyskuje się w ramach kształcenia na studiach przeddyplomowych na kierunku fizyka w zakresie optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii lub też w ramach kształcenia na studiach podyplomowych obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, jednakże przedmiotowe kształcenie nie jest kształceniem regulowanym ustawowo. Zwracam uwagę, iż analiza standardów kształcenia na kierunku fizyka (zał. nr 34 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnią, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dż. U. 2007 nr 164 póz. 1166, z późn. zm – akt arch.) i na kierunku lekarskim pozwala wykazać na bardzo istotne różnice i inne kompetencje absolwenta przedmiotowych kierunków.

 

Ponadto kształcenie do wykonywania zadań zawodowych optometrysty obejmuje 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, dlatego też nie znajduję uzasadnienia aby osoby, legitymujące się ww. wykształceniem posiadały uprawnienia do wydawania recept na leki diagnostyczne, okulary czy pomoce optyczne.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

Wykonuje Pan w swoim gabinecie (ekhm... tzn. gabinecie swojego szefa) badania wymagające podawania klientom leków diagnostycznych (rozszerzających źrenice)? Czyli takie badania jak wymienione poniżej, np. pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego, porażenie akomodacji u dzieci, czy też badanie dna oka?

 

Wypisuje Pan recepty na okulary?#42 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 31 marzec 2014 - 12:57:59

A propo bardzo miłego Pana w Raju to wszystko ok,tylko dlaczego całe badanie miałam założone szkła kontaktowe w których przyszłam?Nie chciałam się odzywać bo w końcu byłam u specjalisty,ale badanie wady wzroku przeprowadzone w szkłach to chyba nie tak powinno być. Problemem był pojemniczek i płyn którego nie zabrałam...badanie przeprowadzono dwa lata temu za 60 zł.. Głupia byłam,ze nie zaprotestowałam ale serio po badaniu czułam,że zostałam nabita w butelkę...ale Pan bardzo miły

 #43 ~Gregor~

~Gregor~
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2014 - 11:31:27

No to jak, odniesie się Pan do tego wszystkiego, Panie Andrzeju?

 

We'll still waiting!

 

Cóż, milczenie również jest pewnego rodzaju odpowiedzą i daje do myślenia...

 #44 ~Jan~

~Jan~
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2018 - 12:37:30

Jeżeli szukasz dobrego okulisty to polecam PerfektVision.pl- okulista i optyk z Radzynia Podlaskiego. Bardzo miły i kompetentny okulista. Pomogli mi, kiedy miałem bardzo bolesną gradówka na moje powieki.#45 ~kochający rodzic~

~kochający rodzic~
 • Goście

Napisano 08 kwiecień 2019 - 11:15:07

Dla mnie dobry okulista to taki, który wie co to jest cyklopentolat i stosuje go zamiast atropiny. Zwłaszcza jeśli chodzi o porażenie akomodacji u dzieci.#46 hiena

hiena

  Swojak

 • Oczekujący na zatwierdzenie
 • PipPipPipPip
 • 151 postów

Napisano 24 sierpień 2019 - 20:08:34

Dla mnie dobry okulista to taki, który wie co to jest cyklopentolat i stosuje go zamiast atropiny. Zwłaszcza jeśli chodzi o porażenie akomodacji u dzieci.

a ty takie wiadomości ,to zapewne uzyskałaś od dochtura Googla

Zaloguj się, by dodać komentarz na Forum
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych