Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

PRAWDA O ZADŁUŻENIU GMINY

dług gminy nieprawda

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
15 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Stanisław~

~Stanisław~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 12:48:06

Gmina Głogów Młp. ma stabilną sytuację finansową

Od lat Gmina Głogów Młp. dynamicznie się rozwija. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z Unii Europejskiej. W tej dziedzinie nasza gmina jest niekwestionowanym liderem w Województwie Podkarpackim.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a straszenie mieszkańców nadmiernym zadłużeniem świadczy o nieznajomości podstawowych przepisów i zasad realizacji zadań inwestycyjnych gminy.

W celu realizacji programów z Unii Europejskiej gmina zabezpiecza niezbędne środki finansowe na ten cel przed podpisaniem umowy, niezależnie od tego czy takie umowy zostaną podpisane i na jaką ostatecznie kwotę (kwota po przetargu może ulegać zmianie).

Gmina przed podpisaniem umowy może odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego i nie zaciągać zobowiązania niezbędnego do jego wykonania, tym samym nie powiększy się zadłużenia gminy.

Zawsze musi być podjęta decyzja: czy gmina chce realizować jakąś inwestycję i wtedy zaciąga zobowiązanie i otrzymujemy dotację z UE na ten cel, czy nie korzysta z dotacji z UE nie zwiększa zadłużenia ale wówczas także nie realizuje ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Środki na ten cel mogą pochodzić z pożyczek, kredytów i obligacji. Po realizacji zadania następuje częściowy zwrot poniesionych nakładów według szczegółowych zasad dotyczących poszczególnych programów.

Programy inwestycyjne Gminy Głogów Młp. zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF):

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski - utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Szacunkowy koszt 746 850,18 zł.

2. E-usługi w Gminie Głogów Małopolski - Gmina przyszłości - udostępnienie mieszkańcom gminy e- usług poziomu trzeciego, czwartego i wyższego. Szacunkowy koszt 5 034 065,50 zł.

3. Turystyka kulturowa i duchowa miasta spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego - budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej oraz wspólne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Szacunkowy koszt 1 537 883,00 zł.

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 2 613 200,00 zł.

5. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 18 200 000,00 zł.

6. Zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 5 635 979,00 zł.

7. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 542 000,00 zł.

8. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Głogów Małopolski - etap II. Szacunkowy koszt 20 325 200,00 zł.

9. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 107 284,00 zł.

10. Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Szacunkowy koszt 3 766 979,00 zł.

11. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy. Szacunkowy koszt 2 452 381,46 zł.
12. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej. Szacunkowy koszt 1 424 403,00 zł.

13. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Szacunkowy koszt 5 300 000,00 zł.

14. Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szacunkowy koszt 982 600,00 zł.

15. PROW na realizacje zadań udostepnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu Ludowym – 106 893,00 zł.

16. Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie 41 303,00 zł.

17. Budowa skateparku w Głogowie Młp. – 98 148,00 zł.

Na realizację wszystkich ww. zadań zgodę wyraziła Rada Miejska w Głogowie Małopolskim jednogłośnie głosując za kolejnymi uchwałami o zmianach w WPF.

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim każdego roku uchwala plan finansowy, który może być dowolnie (w granicach prawa) kształtowany w zależności od planowanych dochodów i wydatków.

Na przykład w roku 2014 nadwyżka budżetowa wyniosła 632 383,52 zł., zaś w 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.882.756,17 a uzyskano na koniec roku aż 4 056 317,70 zł.

W roku 2018 w związku z bardzo dużą liczbą ogłoszonych i realizowanych programów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 33 156 200,08 zł. który zostanie pokryty emisją obligacji, pożyczką z WFOŚ oraz wolnymi środkami z 2017 roku.

Spłatę kredytów zaplanowano zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami oraz spłatą planowanych kredytów. Na kształtowanie się relacji z art 243 ufp. mają wpływ takie wielkości jak: poziom dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży a także wydatków bieżących.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko stanowią udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych.

Z kolei na realizację dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będzie miało wpływy wiele czynników niezależnych od gminy między innymi sytuacja na rynku pracy, koniunktura gospodarcza czy wzrost wielkości płac.

Dla przykładu można porównać zadłużenie Gminy miasto Rzeszów, które zgodnie z uchwałą LXV/1500/2018 z 25 września 2018 r. planowane dochody na 2018 1.332.538.904,00 zadłużenie 772.730.675,00.

Zadłużenie w 2018 r wynosi 57,99% planowanych dochodów gminy, a Gminy Głogów Młp. na dzień 19-10-2018 r. 35,37%. W przeliczeniu na mieszkańca każdy rzeszowianin zadłużony jest na 4 063 zł, a mieszkaniec gminy Głogów Młp. na 1 855 zł.

Zadłużenie Gminy Głogów Małopolski w latach 2014-2018
ROK 2014 
Zadłużenie na 31.12.2014 wyniosło 13.620.000,00 - co stanowi 22,91% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2015 
Zadłużenie na 31.12.2015 wyniosło 22.423.096,36 - co stanowi 33,35% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2016 
Zadłużenie na 31.12.2016 wyniosło 16.956.242,30 - co stanowi 23,21% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2017 
Na 31.12.2017 rok zadłużenie wyniosło 19.675.847,62 - co stanowi 24,37% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2018 
Na 19.10.2018 rok zadłużenie wyniosło 37.114.000,00 - co stanowi 35,37% v dochodów planowanych gminy

 

 

 

Zachęcamy do wejścia na oficjalną stronę Gminy Głogów Małopolski by zapoznać się z wykresami odnoszącymi się do realnego zadłużenia#2 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 13:25:46

Witam,  jakie jest prognozowane zadłużenie na 31.12.2018 ? 

Byłoby to bardziej miarodajne do przedstawionych poziomów liczonych na koniec roku.

Dziękuję.

 #3 ~Mecenas~

~Mecenas~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 13:29:14

Na granicy wprawadzenia komisarza.
To co w oswiadczeniu to podpudrowanie trupa aby ładnie wyglądał na niedzielny pogrzeb!

#4 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 14:01:00

Jak się uda zakończyć kanalizację w Gminie to będzie dużo więcej środków na inwestycje.

#5 ~Mieszkaniec Głogowa~

~Mieszkaniec Głogowa~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 14:11:02

To oswiadczenie to tak jak z dzerżawami aby nikt nic nie zrozumiał?!
Jedni jest pewne, do 2032 roku długi spłacamy a do 2026 roku nie ma na NIC!
Tak wasze uchwały mówią. Z ludzi idiotów nie zrobicie!
A jak tam, juź CBA zawitało do ratusza aby wyjaśnić ciemne biznesy w kopalni piachu na Budach???

#6 ~znudzony~

~znudzony~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 15:36:34

To oswiadczenie to tak jak z dzerżawami aby nikt nic nie zrozumiał?!
Jedni jest pewne, do 2032 roku długi spłacamy a do 2026 roku nie ma na NIC!
Tak wasze uchwały mówią. Z ludzi idiotów nie zrobicie!
A jak tam, juź CBA zawitało do ratusza aby wyjaśnić ciemne biznesy w kopalni piachu na Budach???

 

Kolego trochę zluzuj majty.

 

Wszystkie miasta tak w zasadzie operują, przyjęło się to już dawno. Logika podpowiada, że w czasie dobrej koniunktury dług powinien spadać ale zobacz chociażby na dług krajowy co się tam dzieje. Np. Rzeszów ze swoim długiem jest w TOP 10 w kraju i nikt nie robi tam afery. Teraz idą kolejne setki milionów na dworzec centralny. Kolbuszowa tez na długu, planowany deficyt w 2018 to 4 mln

 

Takie czepianie się obecnego burmistrza tylko z uwagi na dług to szukanie dziury w całym. Na całym forum nie znalazłem nic, co by podważało jego stanowisko. Są inwestycje, tereny są uzbrajane, budżet się zamyka, można przymknąć oko na jakieś działki z piaskiem. Bo jak narazie nie zainteresowały się tym żadne organy. To po co się czepiać i obrażać ludzi? Zobacz jak ładnie wygląda ul. Sikorskiego.

 

Jedno czego bym chciał to lepsze powietrze, asfaltówki, chodniki, kanalizację, burzówkę, wymianę oświetlenia na LEDy, wieżę anty-smogową w rynku i PV na miejskich budynkach, z korzyścią dla wydatków budżetowych czyli naszych portfeli.#7 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 15:59:43

Kolbuszowa jest od Głogowa o wiele bogatsza i ma tylko 4 bańki długu.a mały Głogów 33 bańki .

#8 ~mieszkaniec i wyborca~

~mieszkaniec i wyborca~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 17:04:44

Kolbuszowa jest od Głogowa o wiele bogatsza i ma tylko 4 bańki długu.a mały Głogów 33 bańki .

 Kolbuszowa ma gospodarza a my urzędnika!#9 ~Gaweł Maj~

~Gaweł Maj~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 17:15:08

Tylko Mikołajczyk porozwala te układy i kolesiostwo, zrobi audyt, winnych przekaże prokuratorowi, oczyści gminę i spółki gminne ze stanowisk fikcyjnych.

Dzikie dzierżawy Baja na nie znanych nikomu układach z panem X a mianowicie działka 4112 i 2333 przekaże do wyjaśnienia przez CBA, nie może być że w biały dzień jest rozkradany majątek gminy, również wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu oczyszczalni muszą wyjść na jaw. Skończy się eldorado działek pana W. Takiego oczyszczenia ta gmina potrzebuje, w przeciwnym razie będzie nadal pudrowanie trupa i wmawianie sobie ze jest wspaniale wraz z konferencjami w rzeszowskim hotelu Ambasador z noclegami, ośmiorniczkami i alkoholem które nic nie wnoszą dla każdego mieszkańca tej gminy a długu jest ze ho ho kilkadziesiąt milionów zł i aż do 2032 roku zaplanowana jest spłata jak możemy wyczytać w uchwale gminy, również czytamy w uchwale ze do 2026 roku nie ma pieniędzy na żadną inwestycję, a tyle naobiecywał wszędzie Baj

 

Nie można gminą zarządzać 8 lat nic nie robiąc i w pół roku zadłużyć się na kilkadziesiąt milionów i chaotycznie robić remonty nie przemyślane i z baraku czasu źle wykonane bo ludziom trzeba „pokazać się”…..

 

Ludzie, gdzie my żyjemy! Postawcie na wszystkich nowych, łącznie z radnymi bo obecni są tylko narzędziem do głosowania dla Baja i przez 8 lat nawet nikt nie zapytał dlaczego jest rozkradana ziemia gminna z kilkudziesięciu hektarów działki kopalni piachu w Budach Głogowskich, to się w głowie nie mieści!

Postawienie na wszystkich nowych daje nam przynajmniej szansę na coś innego, bo to co jest obecnie to skandal. Chcecie tak dalej? …

 

Cały hejt na Mikołajczyka wszyscy wiedzą dlaczego jest! Strach przed AUDYTEM i pośredniakiem odbiera niektórym rozum! Dziękujemy za stronę Głogowski Pasztet Wyborczy, pokazaliście jak wielki jest folwark i jak jesteście wystraszeni przed uratą tego…..

 

Mieszkańcy gminy, w niedzielę mamy wybór: polędwiczki Baja i dług do 2032 roku lub danie szansy innym aby się wykazali.

 #10 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 18:55:48

Baj wygra ! To najlepszy kandydat!

 #11 ~mecenas~

~mecenas~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 19:00:11

Wybór jest jeden i bardzo prosty. P. Baj

 #12 ~wyborcy~

~wyborcy~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 21:33:08

Tylko Mikołajczyk porozwala te układy i kolesiostwo, zrobi audyt, winnych przekaże prokuratorowi, oczyści gminę i spółki gminne ze stanowisk fikcyjnych.

Dzikie dzierżawy Baja na nie znanych nikomu układach z panem X a mianowicie działka 4112 i 2333 przekaże do wyjaśnienia przez CBA, nie może być że w biały dzień jest rozkradany majątek gminy, również wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu oczyszczalni muszą wyjść na jaw. Skończy się eldorado działek pana W. Takiego oczyszczenia ta gmina potrzebuje, w przeciwnym razie będzie nadal pudrowanie trupa i wmawianie sobie ze jest wspaniale wraz z konferencjami w rzeszowskim hotelu Ambasador z noclegami, ośmiorniczkami i alkoholem które nic nie wnoszą dla każdego mieszkańca tej gminy a długu jest ze ho ho kilkadziesiąt milionów zł i aż do 2032 roku zaplanowana jest spłata jak możemy wyczytać w uchwale gminy, również czytamy w uchwale ze do 2026 roku nie ma pieniędzy na żadną inwestycję, a tyle naobiecywał wszędzie Baj

 

Nie można gminą zarządzać 8 lat nic nie robiąc i w pół roku zadłużyć się na kilkadziesiąt milionów i chaotycznie robić remonty nie przemyślane i z baraku czasu źle wykonane bo ludziom trzeba „pokazać się”…..

 

Ludzie, gdzie my żyjemy! Postawcie na wszystkich nowych, łącznie z radnymi bo obecni są tylko narzędziem do głosowania dla Baja i przez 8 lat nawet nikt nie zapytał dlaczego jest rozkradana ziemia gminna z kilkudziesięciu hektarów działki kopalni piachu w Budach Głogowskich, to się w głowie nie mieści!

Postawienie na wszystkich nowych daje nam przynajmniej szansę na coś innego, bo to co jest obecnie to skandal. Chcecie tak dalej? …

 

Cały hejt na Mikołajczyka wszyscy wiedzą dlaczego jest! Strach przed AUDYTEM i pośredniakiem odbiera niektórym rozum! Dziękujemy za stronę Głogowski Pasztet Wyborczy, pokazaliście jak wielki jest folwark i jak jesteście wystraszeni przed uratą tego…..

 

Mieszkańcy gminy, w niedzielę mamy wybór: polędwiczki Baja i dług do 2032 roku lub danie szansy innym aby się wykazali.

 #13 ~wyborcy~

~wyborcy~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 22:46:53

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski - utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Szacunkowy koszt 746 850,18 zł.

2. E-usługi w Gminie Głogów Małopolski - Gmina przyszłości - udostępnienie mieszkańcom gminy e- usług poziomu trzeciego, czwartego i wyższego. Szacunkowy koszt 5 034 065,50 zł.

3. Turystyka kulturowa i duchowa miasta spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego - budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej oraz wspólne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Szacunkowy koszt 1 537 883,00 zł.

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 2 613 200,00 zł.

5. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 18 200 000,00 zł.

6. Zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 5 635 979,00 zł.

7. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 542 000,00 zł.

8. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Głogów Małopolski - etap II. Szacunkowy koszt 20 325 200,00 zł.

9. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 107 284,00 zł.

10. Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Szacunkowy koszt 3 766 979,00 zł.

11. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy. Szacunkowy koszt 2 452 381,46 zł.
12. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej. Szacunkowy koszt 1 424 403,00 zł.

13. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Szacunkowy koszt 5 300 000,00 zł.

14. Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szacunkowy koszt 982 600,00 zł.

15. PROW na realizacje zadań udostepnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu Ludowym – 106 893,00 zł.

16. Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie 41 303,00 zł.

17. Budowa skateparku w Głogowie Młp. – 98 148,00 zł.

 #14 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 22:51:38

Tylko Mikołajczyk porozwala te układy i kolesiostwo, zrobi audyt, winnych przekaże prokuratorowi, oczyści gminę i spółki gminne ze stanowisk fikcyjnych.
Dzikie dzierżawy Baja na nie znanych nikomu układach z panem X a mianowicie działka 4112 i 2333 przekaże do wyjaśnienia przez CBA, nie może być że w biały dzień jest rozkradany majątek gminy, również wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu oczyszczalni muszą wyjść na jaw. Skończy się eldorado działek pana W. Takiego oczyszczenia ta gmina potrzebuje, w przeciwnym razie będzie nadal pudrowanie trupa i wmawianie sobie ze jest wspaniale wraz z konferencjami w rzeszowskim hotelu Ambasador z noclegami, ośmiorniczkami i alkoholem które nic nie wnoszą dla każdego mieszkańca tej gminy a długu jest ze ho ho kilkadziesiąt milionów zł i aż do 2032 roku zaplanowana jest spłata jak możemy wyczytać w uchwale gminy, również czytamy w uchwale ze do 2026 roku nie ma pieniędzy na żadną inwestycję, a tyle naobiecywał wszędzie Baj
Nie można gminą zarządzać 8 lat nic nie robiąc i w pół roku zadłużyć się na kilkadziesiąt milionów i chaotycznie robić remonty nie przemyślane i z baraku czasu źle wykonane bo ludziom trzeba „pokazać się”…..
Ludzie, gdzie my żyjemy! Postawcie na wszystkich nowych, łącznie z radnymi bo obecni są tylko narzędziem do głosowania dla Baja i przez 8 lat nawet nikt nie zapytał dlaczego jest rozkradana ziemia gminna z kilkudziesięciu hektarów działki kopalni piachu w Budach Głogowskich, to się w głowie nie mieści!
Postawienie na wszystkich nowych daje nam przynajmniej szansę na coś innego, bo to co jest obecnie to skandal. Chcecie tak dalej? …
Cały hejt na Mikołajczyka wszyscy wiedzą dlaczego jest! Strach przed AUDYTEM i pośredniakiem odbiera niektórym rozum! Dziękujemy za stronę Głogowski Pasztet Wyborczy, pokazaliście jak wielki jest folwark i jak jesteście wystraszeni przed uratą tego…..
Mieszkańcy gminy, w niedzielę mamy wybór: polędwiczki Baja i dług do 2032 roku lub danie szansy innym aby się wykazali. </p></p>#15 ~wyborcy~

~wyborcy~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 22:53:18

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski - utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Szacunkowy koszt 746 850,18 zł.

2. E-usługi w Gminie Głogów Małopolski - Gmina przyszłości - udostępnienie mieszkańcom gminy e- usług poziomu trzeciego, czwartego i wyższego. Szacunkowy koszt 5 034 065,50 zł.

3. Turystyka kulturowa i duchowa miasta spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego - budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej oraz wspólne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Szacunkowy koszt 1 537 883,00 zł.

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 2 613 200,00 zł.

5. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 18 200 000,00 zł.

6. Zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 5 635 979,00 zł.

7. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 542 000,00 zł.

8. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Głogów Małopolski - etap II. Szacunkowy koszt 20 325 200,00 zł.

9. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 107 284,00 zł.

10. Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Szacunkowy koszt 3 766 979,00 zł.

11. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy. Szacunkowy koszt 2 452 381,46 zł.
12. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej. Szacunkowy koszt 1 424 403,00 zł.

13. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Szacunkowy koszt 5 300 000,00 zł.

14. Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szacunkowy koszt 982 600,00 zł.

15. PROW na realizacje zadań udostepnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu Ludowym – 106 893,00 zł.

16. Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie 41 303,00 zł.

17. Budowa skateparku w Głogowie Młp. – 98 148,00 zł.

 #16 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 22:56:02

Zadłużenie gminy 50 000 000zl
Pensją Baja ponad 140 000zl rocznie
WSTYDZaloguj się, by dodać komentarz na ForumRównież z jednym lub większą ilością słów kluczowych: dług gminy, nieprawda

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych