Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

PRAWDA O ZADŁUŻENIU GMINY

dług gminy nieprawda

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
12 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Stanisław~

~Stanisław~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 12:49:45

Gmina Głogów Młp. ma stabilną sytuację finansową

Od lat Gmina Głogów Młp. dynamicznie się rozwija. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z Unii Europejskiej. W tej dziedzinie nasza gmina jest niekwestionowanym liderem w Województwie Podkarpackim.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a straszenie mieszkańców nadmiernym zadłużeniem świadczy o nieznajomości podstawowych przepisów i zasad realizacji zadań inwestycyjnych gminy.

W celu realizacji programów z Unii Europejskiej gmina zabezpiecza niezbędne środki finansowe na ten cel przed podpisaniem umowy, niezależnie od tego czy takie umowy zostaną podpisane i na jaką ostatecznie kwotę (kwota po przetargu może ulegać zmianie).

Gmina przed podpisaniem umowy może odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego i nie zaciągać zobowiązania niezbędnego do jego wykonania, tym samym nie powiększy się zadłużenia gminy.

Zawsze musi być podjęta decyzja: czy gmina chce realizować jakąś inwestycję i wtedy zaciąga zobowiązanie i otrzymujemy dotację z UE na ten cel, czy nie korzysta z dotacji z UE nie zwiększa zadłużenia ale wówczas także nie realizuje ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Środki na ten cel mogą pochodzić z pożyczek, kredytów i obligacji. Po realizacji zadania następuje częściowy zwrot poniesionych nakładów według szczegółowych zasad dotyczących poszczególnych programów.

Programy inwestycyjne Gminy Głogów Młp. zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF):

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski - utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Szacunkowy koszt 746 850,18 zł.

2. E-usługi w Gminie Głogów Małopolski - Gmina przyszłości - udostępnienie mieszkańcom gminy e- usług poziomu trzeciego, czwartego i wyższego. Szacunkowy koszt 5 034 065,50 zł.

3. Turystyka kulturowa i duchowa miasta spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego - budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej oraz wspólne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Szacunkowy koszt 1 537 883,00 zł.

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 2 613 200,00 zł.

5. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 18 200 000,00 zł.

6. Zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 5 635 979,00 zł.

7. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF - Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 542 000,00 zł.

8. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Głogów Małopolski - etap II. Szacunkowy koszt 20 325 200,00 zł.

9. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 107 284,00 zł.

10. Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Szacunkowy koszt 3 766 979,00 zł.

11. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy. Szacunkowy koszt 2 452 381,46 zł.
12. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej. Szacunkowy koszt 1 424 403,00 zł.

13. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Szacunkowy koszt 5 300 000,00 zł.

14. Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szacunkowy koszt 982 600,00 zł.

15. PROW na realizacje zadań udostepnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu Ludowym – 106 893,00 zł.

16. Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie 41 303,00 zł.

17. Budowa skateparku w Głogowie Młp. – 98 148,00 zł.

Na realizację wszystkich ww. zadań zgodę wyraziła Rada Miejska w Głogowie Małopolskim jednogłośnie głosując za kolejnymi uchwałami o zmianach w WPF.

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim każdego roku uchwala plan finansowy, który może być dowolnie (w granicach prawa) kształtowany w zależności od planowanych dochodów i wydatków.

Na przykład w roku 2014 nadwyżka budżetowa wyniosła 632 383,52 zł., zaś w 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.882.756,17 a uzyskano na koniec roku aż 4 056 317,70 zł.

W roku 2018 w związku z bardzo dużą liczbą ogłoszonych i realizowanych programów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 33 156 200,08 zł. który zostanie pokryty emisją obligacji, pożyczką z WFOŚ oraz wolnymi środkami z 2017 roku.

Spłatę kredytów zaplanowano zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami oraz spłatą planowanych kredytów. Na kształtowanie się relacji z art 243 ufp. mają wpływ takie wielkości jak: poziom dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży a także wydatków bieżących.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko stanowią udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych.

Z kolei na realizację dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będzie miało wpływy wiele czynników niezależnych od gminy między innymi sytuacja na rynku pracy, koniunktura gospodarcza czy wzrost wielkości płac.

Dla przykładu można porównać zadłużenie Gminy miasto Rzeszów, które zgodnie z uchwałą LXV/1500/2018 z 25 września 2018 r. planowane dochody na 2018 1.332.538.904,00 zadłużenie 772.730.675,00.

Zadłużenie w 2018 r wynosi 57,99% planowanych dochodów gminy, a Gminy Głogów Młp. na dzień 19-10-2018 r. 35,37%. W przeliczeniu na mieszkańca każdy rzeszowianin zadłużony jest na 4 063 zł, a mieszkaniec gminy Głogów Młp. na 1 855 zł.

Zadłużenie Gminy Głogów Małopolski w latach 2014-2018
ROK 2014 
Zadłużenie na 31.12.2014 wyniosło 13.620.000,00 - co stanowi 22,91% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2015 
Zadłużenie na 31.12.2015 wyniosło 22.423.096,36 - co stanowi 33,35% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2016 
Zadłużenie na 31.12.2016 wyniosło 16.956.242,30 - co stanowi 23,21% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2017 
Na 31.12.2017 rok zadłużenie wyniosło 19.675.847,62 - co stanowi 24,37% v dochodów wykonanych gminy
ROK 2018 
Na 19.10.2018 rok zadłużenie wyniosło 37.114.000,00 - co stanowi 35,37% v dochodów planowanych gminy

 

 

 

Zachęcamy do wejścia na oficjalną stronę Gminy Głogów Małopolski by zapoznać się z wykresami odnoszącymi się do realnego zadłużenia#2 ~staś~

~staś~
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 13:22:52

DOKŁADNE WIDZIAŁEM PORÓWNANIE ZADŁUŻEŃ GŁOGOWA Z RZESZOWEM.
NA WYKRESACH NA STRONIE GMINY GŁOGÓW MŁP WIDAĆ TO ŚWIETNIE
DOBRZE ZE BURMISTRZ KORZYSTA Z TYCH UNIJNYCH PROGRAMÓW -BRAWO
W WYBORACH POPRĘ PANA PAWŁA BAJA

#3 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2019 - 00:35:58

49340969.96  Brawo Wy.

 #4 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2019 - 00:49:56

 101056209.86  -  134587409.94  =   -33531200.08

Dziękuję dobranoc.

 #5 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2019 - 09:53:22

49340969.96  Brawo Wy.

 

 101056209.86  -  134587409.94  =   -33531200.08

Dziękuję dobranoc.

Dług i deficyt budzetowy ( dochód minus wydatki)za IV kwartały 2018 ?#6 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 09:57:53

DOKŁADNE WIDZIAŁEM PORÓWNANIE ZADŁUŻEŃ GŁOGOWA Z RZESZOWEM.
NA WYKRESACH NA STRONIE GMINY GŁOGÓW MŁP WIDAĆ TO ŚWIETNIE
DOBRZE ZE BURMISTRZ KORZYSTA Z TYCH UNIJNYCH PROGRAMÓW -BRAWO
W WYBORACH POPRĘ PANA PAWŁA BAJA

 


DOKŁADNE WIDZIAŁEM PORÓWNANIE ZADŁUŻEŃ GŁOGOWA Z RZESZOWEM.
NA WYKRESACH NA STRONIE GMINY GŁOGÓW MŁP WIDAĆ TO ŚWIETNIE
DOBRZE ZE BURMISTRZ KORZYSTA Z TYCH UNIJNYCH PROGRAMÓW -BRAWO
W WYBORACH POPRĘ PANA PAWŁA BAJA

też mi porównanie ,Rzeszówa z Małym siołem Głogów#7 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 12:50:27

 

też mi porównanie ,Rzeszówa z Małym siołem Głogów

 

Tamten wykres to była manipulacja, zobowiązania 37 mln dotyczyły III kwartału a nie roku 2018  i zostały zestawione z wydatkami a powinny być z  PRZYCHODAMI.  Dzięki tej manipulacji słupki wyglądały lepiej.  Po IV kwartałach zadłużenie wyniosło 49,3 mln do 101 mln wydatków, czyli około 49 %.  Oczywiście czekamy na dementi i kolejne słupki propagandystów.#8 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 12:55:09

Oczywiście chodzi o 49,3 mln długu wobec  101 mln dochodów w roku 2018.  #9 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 13:15:34

Oczywiście chodzi o 49,3 mln długu wobec 101 mln dochodów w roku 2018.


Czyli na progu bankructwa!

#10 ~tutaj kochają socjalizm~

~tutaj kochają socjalizm~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 14:00:37

Jeśli PiS zadłuża Polskę i ma wygrane następne wybory to dlaczego lokalny PiS nie może zadłużac naszego miasta?

#11 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 14:28:46

Czyli na progu bankructwa!

Nie ma już progu bankructwa 60%. Zmienił się sposób obliczania dopuszczalnej wysokości zobowiązań. Ale dla banków udzielających gminie kredytów nadal jest to wskaźnik zaciągniętych zobowiązań do dochodów.

...w projekcie ustawy zaproponowano przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia uwzględniać te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów pożyczki lub kredytu – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński podczas prezentacji projektu na posiedzeniu komisji.

Inne zmiany przewidują zastąpienie w mianowniku w relacji  z art. 243 ustawy o finansach publicznych „dochodów ogółem” – „dochodami bieżącymi”, pomniejszonymi o dotacje i środki na cele bieżące, w tym środki unijne. Nastąpi też wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektów unijnych przy wyliczaniu limitu spłat zadłużenia...   zródło Wspolnota org#12 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 14:31:48

cd. ...a przede wszystkim wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.

Kreatywny księgowy tak narysuje słupki ze poziom zadłużenia zawsze będzie bezpieczny.#13 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 02 maj 2019 - 17:12:57

cd. ...a przede wszystkim wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.
Kreatywny księgowy tak narysuje słupki ze poziom zadłużenia zawsze będzie bezpieczny.


Dokładnie 7 lat to do 2026 roku. I dokładnie tak jak mówi uchwała z ubiegłego roku ze do 2026 roku nie będzie zadnej inwestycji bo długi trzeba spłacac.
Brawo ty!Zaloguj się, by dodać komentarz na ForumRównież z jednym lub większą ilością słów kluczowych: dług gminy, nieprawda

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych