Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Walne Zgromadzenie - członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej


3 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~piotr~

~piotr~
  • Goście

Napisano 04 czerwiec 2013 - 17:56:36

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku Leżajsk 23.05.2013 r.
ul. Kołłątaja 1B
37-300 Leżajsk
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku
odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 1700
w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 51
Porządek Walnego Zgromadzenia: 
I. Otwarcie obrad, wybór prezydium Zgromadzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
1. Wybór komisji Zgromadzenia:
a) mandatowo – skrutacyjnej,
B) uchwał i wniosków.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia 
odbytego 15 czerwca 2012 r. 
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia 
odbytego w dniu 15 czerwca 2012 r. – dyskusja nad sprawozdaniem 
i podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych – dyskusja nad 
sprawozdaniem.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółdzielni za rok 2012 oraz rocznego sprawozdania finansowego wraz 
z bilansem Spółdzielni za rok 2012 – dyskusja nad sprawozdaniami
i podjęcie uchwał.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 –
dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały.
8. Udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej – podjęcie uchwał.
9. Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni na rok 2014 i lata 
następne – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Wystąpienie z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie – podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały o maksymalnej sumie zobowiązań zaciąganych
w imieniu członków Spółdzielni.
12. Dyskusja w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
III. Zakończenie obrad.
ZARZĄD
Prezes Zarządu Antoni Sałek
Członek Zarządu Halina MazurkiewiczINFORMACJE DODATKOWE
- Projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia członek może zgłaszać nie później niż na 
15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty 
przez co najmniej 10 członków.
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 
na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 
- Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu 
w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku przy ul. Kołłątaja 1B 
od dnia 31.05.2013 r. w godz. od 800
– 15
00, wtorki do 1700 i każdy członek 
ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA: Każdy członek Spółdzielni zamierzający wziąć udział 
w Walnym Zgromadzeniu powinien okazać się dowodem tożsamości 
oraz wpisać się na listę obecnośc

 

 

Szanowni Mieszkancy weżmy udziął w Walnym bedziemy wiedzieć o ważnych sprawach.

 

1. po pierwsze koszty wynagrodzenia Zarządu w tym prezesa Pana Antoniego Sałka i Zarządu

2. Jakie dzialania Zarzd czyni aby nie podnosić czynszow Mieszkancom Spółdzielni. Patrz Leżajski Wspólnoty radza sobie swietnie i tam podwyżki czynszów w 2 pokojowych mieszkaniach są rzedu 8 zl rocznie tak było w 2012 roku

3. Kto zarabia na wybudowanym Pawilonie przy Supersamie. Czy były to pieniadze spółdzielni i Nas członków 

4. Jakie jest wynagrodzenie prezesa i zarządu. prosba o udostępnienie oswiadczeń majatkowych na stronie spółdzielni- Są wyroki Sądu Najwyższego, które obligują do tego Zarzad i Prezesa 

5. jaka jest przyszłosc spółdzielni mieszkaniowych w swietle reformy jaka przygotowuje PO w roku 2014. ktora mowi olikwidacji Spółdzielni Mieszkaniowych i tworzenia Wspólnot

6. Jak to jest z oplatami za smieci w blokach. Pan burmistrz skarży sie na prezesa Spółdzielni mieszkaniowej, ze nie przedstawił mu ilu Mieszkanców Bloków ma płacic te oplaty. Pan burmistrz wydał decyzjee administracyjna w tym temacie i pojawia się obawa, że bedziemy musieli zamiast zadeklarowanych 8,50 zl od osoby miesiecznie placić 18,50 zl miesiecznie.

7. Panie prezesie Antoni Sałek prosimy o wyjasnienie jak to się ma do naszych olat .

cyt Slowa Burmistrza urbana z ostatniego protokołu strona 3 

 
Dalej Burmistrz poinformował, że czas międzysesyjny poświęcony był także wdrażaniu nowych zasad gospodarki odpadami. Został ogłoszony przetarg na wykonywanie tych usług, 22 maja br. nastąpi otwarcie ofert. Jest trochę niepokojąca sytuacja ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która nie złożyła deklaracji w uchwalonym przez Radę terminie. Po rozmowach Spółdzielnia zwróciła się o przedłużenie terminu złożenia deklaracji do 30 kwietnia, ale niestety ten termin minął i deklaracja nie wpłynęła. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem 2 maja zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o wymiarze odpłatności za usuwanie odpadów, w oparciu o ewidencję ludności. Niestety do dnia sesji
Spółdzielnia w tym temacie nie skontaktowała się.
Kto i dlaczego nie dba o interesy Mieszkańcow blokow w tym temacie, lub jak ta sprawa wyglada ??? 
 

http://www.miastolez...Tresc-cmPokaz-8

Protokól Nr XXVII/2013 z sesji rady miasta Leżajsk str 3

 

 

Materiały na walne Zgromadzenia 14 czerwca 2013 roku

 

http://www.smlezajsk.pl/?page_id=1327

 

Mieszkancu nie idac pozbawiasz sie wplywu na podwyżki i nie bedziesz wiedział jakie zadania realizuje Spółdzielnia i ile możesz zaoszczedzić.

 

Dbajmy o siebie Sami, gdyz inaczej nikt o nas nie zadba.

Mlodzi forumowicze przekazcie informacje rodzicom niech przyjda i popytaja sie w istotnych dla nich samych sprawach 

 

 

 

 

 #2 ~piotr~

~piotr~
  • Goście

Napisano 04 czerwiec 2013 - 18:02:35

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku Leżajsk 23.05.2013 r.
ul. Kołłątaja 1B
37-300 Leżajsk
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku
odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 1700
w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 51
Porządek Walnego Zgromadzenia: 
I. Otwarcie obrad, wybór prezydium Zgromadzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
1. Wybór komisji Zgromadzenia:
a) mandatowo – skrutacyjnej,
B) uchwał i wniosków.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia 
odbytego 15 czerwca 2012 r. 
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia 
odbytego w dniu 15 czerwca 2012 r. – dyskusja nad sprawozdaniem 
i podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych – dyskusja nad 
sprawozdaniem.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółdzielni za rok 2012 oraz rocznego sprawozdania finansowego wraz 
z bilansem Spółdzielni za rok 2012 – dyskusja nad sprawozdaniami
i podjęcie uchwał.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 –
dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały.
8. Udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej – podjęcie uchwał.
9. Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni na rok 2014 i lata 
następne – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Wystąpienie z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie – podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały o maksymalnej sumie zobowiązań zaciąganych
w imieniu członków Spółdzielni.
12. Dyskusja w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
III. Zakończenie obrad.
ZARZĄD
Prezes Zarządu Antoni Sałek
Członek Zarządu Halina MazurkiewiczINFORMACJE DODATKOWE
- Projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia członek może zgłaszać nie później niż na 
15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty 
przez co najmniej 10 członków.
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 
na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 
- Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu 
w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku przy ul. Kołłątaja 1B 
od dnia 31.05.2013 r. w godz. od 800
– 15
00, wtorki do 1700 i każdy członek 
ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA: Każdy członek Spółdzielni zamierzający wziąć udział 
w Walnym Zgromadzeniu powinien okazać się dowodem tożsamości 
oraz wpisać się na listę obecnośc

 

 

Szanowni Mieszkancy weżmy udziął w Walnym bedziemy wiedzieć o ważnych sprawach.

 

1. Po pierwsze koszty wynagrodzenia Zarządu w tym prezesa Pana Antoniego Sałka i Zarządu

2. Jakie dzialania Zarząd czyni aby nie podnosić czynszów Mieszkancom Spółdzielni. Patrz Leżajskie Wspólnoty radz a sobie swietnie (przykład były blok Horteksowski) i tam podwyżki czynszów w 2 pokojowych mieszkaniach są rzedu 12 zl rocznie tak było w 2012 roku za 45 metrow

3. Kto zarabia na wybudowanym Pawilonie przy Supersamie. Czy były to pieniadze Spółdzielni i Nas członków 

4. Jakie jest wynagrodzenie Prezesa i Zarządu. Prośba o udostępnienie oswiadczeń majatkowych na stronie spółdzielni - Są wyroki Sądu Najwyższego, które obligują do tego Zarzad i Prezesa 

5. Jaka jest przyszłość spółdzielni mieszkaniowych w swietle reformy jaka przygotowuje PO w roku 2014. ktora mówi o likwidacji Spółdzielni Mieszkaniowych i tworzenia Wspólnot Mieszkaniowych

6. Jak to jest z oplatami za śmieci w blokach. Pan burmistrz skarży sie na prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, ze nie przedstawił mu ilu Mieszkanców bloków ma płacić te oplaty. Pan Burmistrz wydał decyzję administracyjną w tym temacie i pojawia się obawa, że bedziemy musieli zamiast zadeklarowanych 8,50 zl od osoby miesiecznie placić 18,50 zl miesiecznie.

7. Panie prezesie Antoni Sałek prosimy o wyjasnienie jak to się ma do naszych opłat -cyt Slowa Burmistrza Urbana z ostatniego protokołu Rady Miasta  strona 3 

 
Dalej Burmistrz poinformował, że czas międzysesyjny poświęcony był także wdrażaniu nowych zasad gospodarki odpadami. Został ogłoszony przetarg na wykonywanie tych usług, 22 maja br. nastąpi otwarcie ofert. Jest trochę niepokojąca sytuacja ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która nie złożyła deklaracji w uchwalonym przez Radę terminie. Po rozmowach Spółdzielnia zwróciła się o przedłużenie terminu złożenia deklaracji do 30 kwietnia, ale niestety ten termin minął i deklaracja nie wpłynęła. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem 2 maja zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o wymiarze odpłatności za usuwanie odpadów, w oparciu o ewidencję ludności. Niestety do dnia sesji
Spółdzielnia w tym temacie nie skontaktowała się.
Kto i dlaczego nie dba o interesy Mieszkańcow blokow w tym temacie, lub jak ta sprawa wyglada ??? 
 

http://www.miastolez...Tresc-cmPokaz-8

Protokól Nr XXVII/2013 z sesji rady miasta Leżajsk str 3

 

 

Materiały na walne Zgromadzenia 14 czerwca 2013 roku

 

http://www.smlezajsk.pl/?page_id=1327

 

Mieszkancu nie idąc pozbawiasz sie wplywu na podwyżki i nie bedziesz wiedział jakie zadania realizuje Spółdzielnia i ile możesz zaoszczedzić.

 

Dbajmy o siebie Sami, gdyz inaczej nikt o nas nie zadba.

Młodzi forumowicze przekazcie informacje rodzicom niech przyjda i popytają sie w istotnych dla nich samych sprawach finansowych

 

 

 #3 ~blokowiak~

~blokowiak~
  • Goście

Napisano 04 czerwiec 2013 - 19:23:56

Ile wynoszą zarobki czlonków spółdzielni Mieszkaniowej .w zarządzie ja słyszalem, ze kazdy z nich dostaje 350 zł miesiecznie. czyli jako członek spóldzielni mieszka za darmo !!!

ilu członków spółdzielni z tego Zarzadu otrzymuje takie wynagrodzenie 

Czy to prawda, że pobory Pana Sałka to 155 000,00 zł rocznie to byłoby to dośc dużo 

Czy w Zwiazku z rosnącymi cenami energi grzewczej Zarząd ma pomysly przestawienia sie na alternatywne Formy ogrzewania. 

Czy spółdzielnia mieszkaniowa monitoryje zakup energi chyba jest to wielkość gigadzuli i jak to wyglada rok do roku.

Czy negocjuje jako duzy podmiot upusty cenowe 

 

kilka pytań #4 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:11:00

Ile wynoszą zarobki czlonków spółdzielni Mieszkaniowej .w zarządzie ja słyszalem, ze kazdy z nich dostaje 350 zł miesiecznie. czyli jako członek spóldzielni mieszka za darmo !!!

ilu członków spółdzielni z tego Zarzadu otrzymuje takie wynagrodzenie 

Czy to prawda, że pobory Pana Sałka to 155 000,00 zł rocznie to byłoby to dośc dużo 

Czy w Zwiazku z rosnącymi cenami energi grzewczej Zarząd ma pomysly przestawienia sie na alternatywne Formy ogrzewania. 

Czy spółdzielnia mieszkaniowa monitoryje zakup energi chyba jest to wielkość gigadzuli i jak to wyglada rok do roku.

Czy negocjuje jako duzy podmiot upusty cenowe 

 

kilka pytań 

No i po co się produkujesz.Wybierz się na walne i dowiesz się wszystkiego co tylko jest mozliwe i co się zapytasz .Gdybyś się choć trochę interesował tymi tematami ,to przed kazdym posiedzeniem Rady Nadzorczej jest ogłoszenie na Satelu o terminie i mozliwości wzięcia udziału jako członek spółdzielni i obserwator. Z tego co wiem to sobie nie pogadasz,ale słuchać możesz(ja tam kiedyś byłem i tak tez było).Na walnym jest taki punkt porządku obrad jak dyskusja w tematach nie ujętych w porzadku i tam się wszystkiego dowiesz.

Dodaj odpowiedź  

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych