Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Wielki Czwartek... Ciekawe, gdzie dzisiaj strajkują nauczyciele


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
40 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Uczeń~

~Uczeń~
 • Goście

Napisano 18 kwiecień 2019 - 15:05:13

Ciekawe, gdzie dziś strajkują nauczyciele.... A swoją drogą czy ktoś gdzieś widział w Wielki Czwartek lub w Wielki Piątek nauczycieli w szkole?

#2 ~Belfer~

~Belfer~
 • Goście

Napisano 18 kwiecień 2019 - 15:36:06

Ale po co dzisiaj nauczyciel miałby być w szkole. W końcu to jest dzień wolny od nauki. Przecież mnie też należy się wpoczynek na święta!#3 ~Anita~

~Anita~
 • Goście

Napisano 18 kwiecień 2019 - 16:46:07

Klasyfikowanie uczniów klas maturalnych – podstawy prawne

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego

w związku ze zbliżającymi się terminami klasyfikacji, promocji i ukończenia szkół przez uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych przypominamy, że szkoła jest szczególną organizacją/zakładem, gdzie realizacja zadań wymaga bezpośredniej relacji nauczycieli z uczniami, a finałem tych oddziaływań jest ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych wszystkim uczniom.

Kompetencje dyrektora tego specyficznego zakładu (szkoły) określa art. 68 ustawy – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz.996 ze zm.) Dyrektor szkoły w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. Zasadnicza działalność szkoły polega na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, na których uczniowie podlegają ocenianiu i klasyfikowaniu.

Art. 21 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) wskazuje, że kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków. 
W tym przypadku obowiązkiem dyrektora szkoły jest przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy, reprezentujący w sporze zbiorowym stronę pracowniczą związek zawodowy powinien uwzględnić współmierność stosowanego środka do oczekiwanych rezultatów i ewentualnych szkód, w tym niepowetowanych szkód społecznych ( tzw. zasada adekwatności ). Strajk uniemożliwiający przystąpienie uczniów do egzaminów narusza poręczone konstytucyjnie prawo do nauki, która do ukończenia 18 roku życia jest obowiązkowa (art. 70 ust. 1 Konstytucji RP).

W momencie przystąpienia do sporu zbiorowego nauczycieli szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 26 kwietnia 2019 r., dyrektor mógł przeanalizować terminy, w których konieczne jest powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych (art. 44g 1 ustawy o systemie oświaty) oraz możliwość podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej (art. 44b ust. 6 pkt 6 ustawy o systemie oświaty). Nauczyciele mogli też przeprowadzić te czynności przed rozpoczęciem strajku.

Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele ustalają roczne oceny klasyfikacyjne (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty) oraz podejmują uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji w danym roku szkolnym (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe). W sytuacji wystąpienia akcji strajkowej dyrektor szkoły powinien przypomnieć nauczycielom termin, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne. W przypadku,  gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

W sytuacji, gdy nie został zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej (powiadomienie o przewidywanej oceny oraz możliwość podwyższenia oceny przewidywanej) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia (art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i dyrektor jest zobowiązany powołać komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy  podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe). Dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej, powinien zawiadomić wszystkich nauczycieli, strajkujących i niestrajkujących, o terminie posiedzenia rady pedagogicznej, zwoływanej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe). Rada pedagogiczna musi podjąć uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji uczniów w danym roku szkolnym. Będąc ustawowym organem kolegialnym jest zobowiązana wypowiedzieć się w przedmiocie wyników klasyfikacji uczniów  poprzez ich zatwierdzenie, bądź też odmowę ich zatwierdzenia. 

        Podkarpacki Kurator Oświaty

                 Małgorzata Rauch

 #4 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 kwiecień 2019 - 17:14:13

Dyrektor nawet gdyby się bardo starał nie może wyręczyć rady pedagogicznej w procesie dopuszczenia do egzaminów.#5 ~żydowska szkoła premiera~

~żydowska szkoła premiera~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 06:28:58

Ciekawe, gdzie dziś strajkują nauczyciele.... A swoją drogą czy ktoś gdzieś widział w Wielki Czwartek lub w Wielki Piątek nauczycieli w szkole?

Na pewno nie strajkują w żydowskiej szkole Laudera do której uczęszczają dzieci premiera Mateusza Morawieckiego.
Żydzi nie obchodzą wielkiego czwartku więc problem z głowy.

#6 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 06:35:16

Na pewno nie strajkują w żydowskiej szkole Laudera do której uczęszczają dzieci premiera Mateusza Morawieckiego.
Żydzi nie obchodzą wielkiego czwartku więc problem z głowy.

a ty tam w kacapii jesteś antysemitą ?

 

czy może tyś szkop i miałeś dziadka kucharza w latach 39-45#7 ~Mama~

~Mama~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 06:45:57

Wczoraj - w czwartek, byłam w szkole mojej córki. Około godziny 10 była tylko sekretarka. Zapytałam, czy nauczyciele jeszcze strajkują. Powiedziała, że nie, po co mieliby strajkować w dzień wolny od pracy. A co będzie w przyszłym tygodniu nie potrafiła mi powiedzieć.#8 ~jestem Polakiem~

~jestem Polakiem~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 06:50:37

a ty tam w kacapii jesteś antysemitą ?
czy może tyś szkop i miałeś dziadka kucharza w latach 39-45

Na pewno nie udowadniam wyższości kultury żydowskiej nad kulturą polską tak jak to robisz ty i premier Morawiecki który wysyła swoje dzieci nie do publicznej polskiej szkoły tylko do prywatnej żydowskiej

#9 ~wstydzi się Polskości~

~wstydzi się Polskości~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 06:53:21

Ciekawe, gdzie dziś strajkują nauczyciele.... A swoją drogą czy ktoś gdzieś widział w Wielki Czwartek lub w Wielki Piątek nauczycieli w szkole?

Morawiecki posyła swoje dzieci do prywatnej żydowskiej szkoły Lauder w Warszawie. Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie – pierwszy żydowski zespół szkół w Polsce, powstały po 1989 r. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum, a także przedszkole. Szkoły Lauder-Morasha posiadają status szkoły prywatnej na prawach szkoły publicznej. Prócz przedmiotów typowych dla szkół publicznych naucza się tu tradycji i historii żydowskiej, języka hebrajskiego, uczniowie obchodzą żydowskie święta.

#10 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 06:59:31

Na pewno nie udowadniam wyższości kultury żydowskiej nad kulturą polską tak jak to robisz ty i premier Morawiecki który wysyła swoje dzieci nie do publicznej polskiej szkoły tylko do prywatnej żydowskiej

bełkoczesz obywatelu ruski ( niemiecki ? #11 ~PiS to nowa Targowica~

~PiS to nowa Targowica~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 07:03:47

bełkoczesz obywatelu ruski ( niemiecki ?

Bredzisz sługo Rydzyka i poddany Kaczyńskiego

#12 ~wyborca PiS już nie długo~

~wyborca PiS już nie długo~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 07:12:12

Morawiecki posyła swoje dzieci do prywatnej żydowskiej szkoły Lauder w Warszawie. Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie – pierwszy żydowski zespół szkół w Polsce, powstały po 1989 r. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum, a także przedszkole. Szkoły Lauder-Morasha posiadają status szkoły prywatnej na prawach szkoły publicznej. Prócz przedmiotów typowych dla szkół publicznych naucza się tu tradycji i historii żydowskiej, języka hebrajskiego, uczniowie obchodzą żydowskie święta.

To urąga godności Polaka katolika wyborcy PiSu. Wysyłać dzieci do szkoły gdzie nie ma religi rzymskokatolickiej i gdzie nie wisi Krzyż Święty w sali to zdrada państwa Polskiego

#13 ~wkurzony rodzic~

~wkurzony rodzic~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 11:48:14

Obrzucacie się tutaj błotem a intencja była inna. Chodzi przecież o to, jaką obłudą jest nie strajkować w dni, kiedy nigdy nie uświadczył żadnego nauczyciela w szkole. Bo czy widział ktoś takiego w dni wolne w okresie przedświątecznym i poświątecznym, tak jak teraz, czy też między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem?#14 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2019 - 17:40:18

a kto im wypłaci za strajk przecież nie pracują stać ich na taką lukę finansową ? to znaczy że mają zasoby pieniężne.#15 ~dziedzictwo UNESCO~

~dziedzictwo UNESCO~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2019 - 08:01:33

a kto im wypłaci za strajk przecież nie pracują stać ich na taką lukę finansową ? to znaczy że mają zasoby pieniężne.

21 postulatów NSSZ SOLIDARNOŚĆ z 17 sierpnia 1980
pkt 7 Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku.

#16 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2019 - 08:30:24

21 postulatów NSSZ SOLIDARNOŚĆ z 17 sierpnia 1980
pkt 7 Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku.

najlepiej w banknotach i bilonie z 1980 roku#17 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2019 - 08:48:56

A gdzie byli nauczyciele za rządów PO ?
Rozumiem że świetnie się żyło?

 #18 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2019 - 09:22:00

A gdzie byli nauczyciele za rządów PO ?
Rozumiem że świetnie się żyło?

Masz coś z głową,lepiej nie będzie bo uraz jest dziedziczny. Dlaczego tylko za PO,może 100 lat temu albo 200. Od ponad 3 lat rządy sprawuje PiS i to oni są odpowiedzialni za wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej. Płace pracowników są związane z ogólnymi kosztami utrzymania i ich wysokość porównuje się z różnymi profesjami.

Skoro podwyższa się płace jednym,należy to samo uczynić wobec drugich. Wszyscy pracujemy na dochody budżetu państwa i wszyscy mamy prawo do udziału w podziale zgromadzonych środków. Niezależnie od wspieranej opcji politycznej. 

Pewnie ten krótki wywód będzie dla ciebie za trudny ale poproś kogoś o wytłumaczenie jego sensu.

 #19 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2019 - 09:24:35

Masz coś z głową,lepiej nie będzie bo uraz jest dziedziczny. Dlaczego tylko za PO,może 100 lat temu albo 200. Od ponad 3 lat rządy sprawuje PiS i to oni są odpowiedzialni za wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej. Płace pracowników są związane z ogólnymi kosztami utrzymania i ich wysokość porównuje się z różnymi profesjami.

Skoro podwyższa się płace jednym,należy to samo uczynić wobec drugich. Wszyscy pracujemy na dochody budżetu państwa i wszyscy mamy prawo do udziału w podziale zgromadzonych środków. Niezależnie od wspieranej opcji politycznej. 

Pewnie ten krótki wywód będzie dla ciebie za trudny ale poproś kogoś o wytłumaczenie jego sensu.

piszesz ze ma cos z glowa - obrazasz

piszesz ze to dziedziczne - obrazasz

obrazasz jego rodzicow

 

jestes zlym czlowiekim ?#20 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2019 - 09:37:56

A gdzie byli nauczyciele za rządów PO ?
Rozumiem że świetnie się żyło?

bylo tak samo a nawet gorzej

ale teraz za starjkiem stoi polityka i lewicowe komusze siły nieprzychylnwe Polsce i Polakom

Zaloguj się, by dodać komentarz na Forum
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych